Две нови изкуствени гнезда привличат изчезналия преди десетилетия черен лешояд в Източните Родопи. Това съобщиха от Българското дружество за защита на птиците.

По този начин общият брой на гнездата в района вече е дванадесет.

През следващите две години се очаква да бъдат изградени още гнезда на подходящи места в Източните Родопи. С тях експертите се надяват да привлекат черни лешояди от Националния парк Дадя в Гърция, които да се установят и в българската част на Източните Родопи. Целта е постепенно да се възстанови популацията на вида в тази част от неговия ареал.

В Гърция се намира единствената оцеляла популация на черен лешояд на Балканите, а концентрирането на птиците в един район повишава риска от изчезване.

7 нови гнезда очакват своите черни лешояди в Родопите

7 нови гнезда очакват своите черни лешояди в Родопите

В Гърция се намира единствената оцеляла популация на черни лешояди на Балканите

В България черният лешояд е бил широко разпространен в миналото, но днес се смята за изчезнал като гнездящ вид. Данни за размножаването на вида има за последно през 1993 г. Тогава на територията на Студен кладенец в Източните Родопи е регистрирана последната известна двойка от вида в страната.

Пет от гнездата са изградени в Защитена зона "Крумовица", а останалите седем в Защитена зона "Бяла река".

Добромир Добрев от Българското дружество за защита на птиците обяснява, че към момента поставените гнезда не са заети, защото е необходимо време, за да могат птиците да привикнат с тях.

Гнездата се поставят на определено разстояние едно от друго, за да наподобяват възможно най-много естествена колония на вида, което да ги направи по-привлекателни.

Черен лешояд в Стара планина за първи път от 30 години

Черен лешояд в Стара планина за първи път от 30 години

Видът е виждан в района през 70-те години

Местата за поставяне на гнездата се избират на базата на ГИС модел и различни научни публикации. Конструкциите са впечатляващи по размер. За основата им се използва платформа с диаметър 1,5 м, а дебелината може да достигне до 0,5 м. Изграждат се от естествени материали - клонки от дървета, зелен мъх, сухи клони. Целта е гнездото да изглежда възможно най-естествено.

Поставянето на гнездата е част от проекта "Опазване на белоглавия и черния лешояд в Родопите", по който работят Rewilding Europe, фондация "По-диви Родопи" и Българското дружество за защита на птиците.