Броят на отказите за достъп до обществена информация се увеличава. От 501 през 2016 г., две години по-късно те вече са над 1000. Паралелно с разширяващата се прозрачност се засилват и негативните практики, а тук контролът трябва да се прилага от съдилищата, показва доклад за състоянието на достъпа до обществена информация за 2018 година.

Правото за достъп до информация е едно от средствата за борба с корупцията, а се оказва, че КПКОНПИ, която е антикорупционен орган, е с най-много като процент отменени откази за достъп до обществена информация. Това заяви адвокат Александър Кашъмов, член на правния съвет на Програма "Достъп до информация" по време на представянето на доклада на пресконференция в БТА. Правото на достъп до информация трябва да остане гарантирано и незасегнато от засиления режим за защита на личните данни, убеден е адвокатът.

Според него в областта на законодателството се наблюдават активни усилия от страна на цялата държавна машина да се изпълняват задълженията. "За съжаление не спират да работят и тъмните сили", заяви той. С непрозрачна законодателна инициатива в правната комисия на парламента е внесена в последния момент поправка, с която се отменя цялата втора съдебна инстанция, даваща възможност за подаване на касационни жалби, поясни Кашъмов.

Налага се въвеждане на общ модел на интернет страниците поради слабите търсачки и трудния достъп до обществена информация според изпълнителния директор на Програма "Достъп до информация" Гергана Жулева.

Достъп до още 60 набора данни получаваме до март

Достъп до още 60 набора данни получаваме до март

Отварят регистъра на извършените трансплантации, на броя затворници и други

Необходима и е актуализация на вътрешните правила в институциите по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация.

По отношение задълженията за публикуване изпълнителният директор на ПДИ Гергана Жулева препоръчва да се обърне внимание на целта на секциите за достъп до информация. Не просто да се качва някаква информация, която няма отношение към заявителите, каза още тя.

Проучване показва, че само 10% от институциите са създали система за работа с електронните заявления. Това са само 56 от 654 органи на власт, уточни Жулева. Това е особено важно по думите й поради факта, че вече е подготвена платформата за достъп до информация от страна на Министерския съвет.

Необходим е орган - информационен комисар, който да координира и контролира изпълнението на задълженията по изнасяне на обществена информация, акцентира изпълнителният директор.

Увеличават се мълчаливите откази за достъп до информация

Увеличават се мълчаливите откази за достъп до информация

Случва се и депутати да минават по ЗДОИ