Комисията за защита на потребителите (КЗП) отговори на сигнала, който news.bg получи от свой читател, за това, че новото електронно приложение на КЗП "Аз-клиентът" не работи.

Приложението "Аз-клиентът" на КЗП не работи, сигнализираха потребители
Обновена

Приложението "Аз-клиентът" на КЗП не работи, сигнализираха потребители

КЗП отговори

КЗП посочват, че приложението за подаване на жалби от потребители към търговци "Аз-клиентът" е проект, администриран от фирмата SOCOURT. Следователно фирмата следи постъпващите сигнали и в случай, че търговецът не реагира до 5 дни, фирмата следва да препрати оплакването до компетентната институция - КЗП.

"При получаване на сигнал от администраторите на приложението ангажиментът на Комисията за защита на потребителите е да го третира като всички останали, които постъпват по официалните канали - на Националния телефон на потребителя 0700 111 22, през интернет страницата и в регионалните представителства в страната. Това означава да бъде извършена проверка и наложени санкции при установяване на нарушение на законодателството, по което КЗП има контролни функции", обясняват от комисията.

До момента обаче в Комисията за защита на потребителите сигнали от администраторите на приложението не са постъпвали.

В отговора си до news.bg КЗП уверява, че във връзка с получена информация ще бъдат предприети действия за установяването на причините, поради които е възможно да има забавено препращане на сигнали от потребители от страна на фирмата, администрираща електронно приложение на "Аз-клиентът".

Платформа свързва клиент, търговец и КЗП

Платформа свързва клиент, търговец и КЗП

Платформата "Аз-клинетът" предоставя множество възможности за по-добра комуникация при нередности