Читател на news.bg сигнализира, че новото електронно приложение на Комисията за защита на потребителите (КЗП) "Аз-клиентът" не работи.

КЗП проверява проблема с приложението "Аз-клиентът"

КЗП проверява проблема с приложението "Аз-клиентът"

Приложението "Аз-клиентът" на КЗП не работи, сигнализираха потребители

Според сигнала вече два месеца и повече подадени сигнали до КЗП чрез електронното приложение не се обработват и всъщност развитие по казусите няма. Клиентските сигнали са със статут "обработване", но това продължавало вече с месеци.

Бърза справка в сайта на приложението показва, че последният разрешен сигнал е от преди два месеца. Всъщност това изглежда е единственият разрешен сигнал, подаден до КЗП чрез електронното приложение.

В графата "Последни сигнали" фигурират общо 9 сигнала. От тях само един е разрешен, а останалите 8 са със статут "обработване". В графата "Подкрепени сигнали" фигурират същи сигнали. В графата "Разрешени сигнали" фигурира единственият разрешен сигнал чрез платформата. В графата "Бизнеси" са регистрирани общо 12 реклами, повече от подадените сигнали.

Платформа свързва клиент, търговец и КЗП

Платформа свързва клиент, търговец и КЗП

Платформата "Аз-клинетът" предоставя множество възможности за по-добра комуникация при нередности

В сигнала до news.bg се посочва, че приложението продължава да се рекламира от председателя на Комисията Димитър Маргаритов, а то всъщност не работи. "Един преглед е достатъчен да се види, че не работи и човек се пита дали е само приложението или цялата комисия", посочва още читателят. Според сигнала връзка с КЗП не може да се осъществи и чрез телефона за справки, посочен на сайта на Комисията.

Отговорът на Комисията за защита на потребителите до news.bg може да видите тук.