Комисията за защита на потребителите (КЗП) се оттегля от проекта "Аз-клиентът" - електронно приложение, което свързва пряко потребителите с търговците и КЗП.

Приложението започна да функционира в края на месец ноември 2017 година. От тогава на приложението са изпратени едва 10 сигнала, от които само 1 е разрешен. Останалите сигнали за нередности, подадени от потребителите, са със статут "обработване" и по тях развитие няма от месеци.

Приложението "Аз-клиентът" на КЗП не работи, сигнализираха потребители
Обновена

Приложението "Аз-клиентът" на КЗП не работи, сигнализираха потребители

КЗП отговори

Преди повече от месец, на 24 януари, Владимира Янкова посочи за news.bg, че новото приложение на КЗП "Аз-клиентът", което свързва пряко всички заинтересовани страни, а именно потребител-търговец-КЗП, всъщност не функционира.
Тогава КЗП веднага отговори на сигнала. От комисията посочиха, че приложението за подаване на жалби от потребители към търговци "Аз-клиентът" е проект, администриран от фирмата SOCOURT. Следователно фирмата следи постъпващите сигнали и в случай, че търговецът не реагира до 5 дни, фирмата следва да препрати оплакването до компетентната институция - КЗП.
До края на януари обаче в КЗП сигнали от администраторите на приложението не са постъпвали. На 24 януари КЗП увери, че във връзка със сигнала до news.bg ще се предприемат действия за установяване на причините, поради които е възможно да има забавено препращане на сигнали от потребители от страна на фирмата, администрираща електронно приложение на "Аз-клиентът".

На 26 февруари, вече повече от месец след като КЗП пое този ангажимент, все още нито един от подадените сигнали в приложението не е разгледан и към тях няма отговор, което стана повод за още възмущения относно дейността на КЗП и институциите в България като цяло.

Приложението "Аз-клиентът" на КЗП продължава да не работи

Приложението "Аз-клиентът" на КЗП продължава да не работи

Интересът към приложението е незначителен

Във връзка с това КЗП отново отговори на news.bg. Този път от комисията категорично посочват, че снема доверието си към проекта. Причината - месец след като КЗП предприела действия по установяване на обстоятелствата за проблема в приложението, то все още не функционира. От фирмата, администрираща проекта, обяснили на КЗП, че има забавено препращане на потребителски сигнали от страна на администриращите системата. Фирмата уверила, че проблемите ще се отстранят, което месец по-късно все още не се е случило.

Комисията за защита на потребителите напомня, че остават достъпни всички нейни официални канали за подаване на жалби и сигнали и предоставяне на консултации на гражданите:

- националният телефон на потребителя 0700 111 22;
- официалната интернет страница на институцията и
- регионалните представителства в страната.