В България липсва единна автоматизирана информационна система, която да събира и обработва данни за жертви на домашно насилие.

Това заявява вътрешният министър Младен Маринов в отговор на въпрос зададен от народния представител Крум Зарков относно постъпилите сигнали за домашно насилие след въвеждане на извънредното положение и ограничителните мерки в страната, публикуван в сайта на парламента.

Той пояснява, че различните институции и неправителствени организации, работещи по темата, използвали собствени системи.

Растат случаите на домашно насилие по време на извънредното положение

Растат случаите на домашно насилие по време на извънредното положение

Децата докладват повече за насилие върху майките

По думите на министър Маринов, тъй като домашното насилие не представлява престъпление по смисъла на Наказателния кодекс, в автоматизираните информационни фондове на МВР не се събира статистическа информация за случаите на такъв тип насилие.

Маринов посочва, че информация за броя на молбите за образуване на дела по Закона за защита от домашно насилие могат да предоставят съдилищата.

Министърът обяснява, че всеки полицейски служител може да консултира жертва на домашно насилие за нейните права по закон.

ЕП призова за подкрепа на жертвите на домашно насилие

ЕП призова за подкрепа на жертвите на домашно насилие

Местата в центровете за защита от насилие трябва да бъдат увеличени

Вътрешният министър отбелязва още, че в страната функционира Национална Гореща телефонна линия за подкрепа и насочване на хора, пострадали от насилие, която е 24-часова.

Имало и още една безплатна национална телефонна линия, осигурена от Алианса за защита от насилие основано на пола, която осигурявала специализирана помощ на пострадали и лица в риск от домашно насилие.

Той напомня още, че през ноември 2019 г. МВР сключва договор по линия на Норвежкия финансов механизъм за изпълнение на проект на стойност 620 хил. евро. Една от основните дейности по него ще бъде създаване на Автоматизирана информационна система за противодействие и превенция на престъпления, основани на полов признак и домашно насилие.