Председателят на комисията на ЕП по правата на жените Евелин Регнер призовава ЕС и държавите членки да увеличат подкрепата за жертвите на домашно насилие по време на кризата с COVID-19.

  • Случаите на домашно насилие нараснаха с една трета в някои държави от ЕС след въвеждане на извънредното положение
  • Държавите членки трябва да предоставят на жертвите по-гъвкави възможности за съобщаване на насилие
  • Местата в центровете за защита от насилие трябва да бъдат увеличени
  • Жените ще бъдат засегнати много по-силно от икономическата криза, предизвикана от коронавируса

Както в световен мащаб, така и в някои страни от ЕС се съобщава, че случаите на домашно насилие са нараснали с една трета през седмицата след въвеждане на извънредното положение. Жените, живеещи в среда на насилие, се налага да си стоят у дома с насилника си за по-дълги периоди от време. Поради това им е много трудно да се обадят на горещи линии за помощ, тъй като извършителят винаги е наоколо.

Припомняме, че вчера Надежда Стойчева, директор на фондация "Асоциация Анимус" коментира, че от началото на извънредното положение у нас все повече хора са станали жертва на насилие в собствения си дом, търсят помощ от горещите телефони.

От фондация "Асоциация Анимус" уточняват, че броят подадени сигнали за месец март е 80 - най-високият регистриран брой от стартирането на горещата линия.

Растат случаите на домашно насилие по време на извънредното положение

Растат случаите на домашно насилие по време на извънредното положение

Децата докладват повече за насилие върху майките

Председателят на комисията на ЕП по правата на жените Евелин Регнер коментира, че тези дни и предстоящите седмици са особено опасни за жените, заради психологическия натиск, който е следствие от пандемията. С думите: "Няма да оставим жените на Европа без помощ", Регнер призовава Европа да се заемат с този проблем и да предоставят активно информация къде и как засегнатите могат да получат помощ. Регнер добави, че трябва да се включат лесни начини за контакт и сигнализиране на полицията, като текстови съобщения или онлайн чатове, както и използването на кодови думи при контакт с лекари или фармацевти.

"Пандемията от COVID-19 изключително силно подчертава неравенството между половете. Както показват данните на ОИСР, 70% от работната сила в здравеопазването са жени, голяма част от неплатените социални грижи се извършват от жени и предстоящата икономическа криза ще засегне много по-силно жените. Наша задача е да помогнем за укрепването на физическото и психическото здраве на жените и тяхната икономическа независимост след кризата с COVID-19. Категорично няма да оставим жените на Европа без помощ", заключи тя.