Диана Ковачева изпрати препоръка до двамата служебни министри - на труда и социалната политика Гълъб Донев и на финансите Асен Василев, в която настоява в проекта за актуализацията на държавния бюджет за т.г. да бъде предвидено минималния размер на осъвременените пенсии да надхвърли линията на бедност, се съобщава в позицията на омбудсмана.

Тя препоръчва още в предложението за актуализиране на размерите на пенсиите да не се допуска някоя група пенсионери да остане с неосъвременена и реално неувеличена пенсия.

Омбудсманът обяснява, че основно искане на хората, които са се пенсионирали преди десет и повече години е създаване на действащ механизъм за регулярно преизчисляване на пенсиите със средния осигурителен доход за предходната календарна година. Това може да осигури на възрастните хора доходи за достоен живот, допълва Ковачева.

Гълъб Донев: Изкривяванията при пенсиите са заради политически намеси

Гълъб Донев: Изкривяванията при пенсиите са заради политически намеси

Трябва да се приложат други критерии, за да се изчистят дисбалансите

Общественият защитник обръща внимание на факта, че само през изминалите две години хиляди пенсионери, техни организации, инициативни комитети и сдружения, са се обръщали към нея с индивидуални искания и колективни подписки, в които търсят подкрепата й за увеличаване на пенсиите и за създаване на законов ред, който да осигури ежегодното им актуализиране.

В проведените от нея лични срещи с хората, те са изтъквали, че са работили десетки години и са били осигурявани, съобразно нормативните изисквания. Техните очаквания са пенсиите, които получават да им осигурят нормален стандарт на живот, а не да ги поставят в групата на социално слабите граждани, живеещи с доходи равни или под социалния минимум.

Икономисти спорят да се преизчисляват ли пенсиите

Икономисти спорят да се преизчисляват ли пенсиите

50-те лева добавка да бъдат ли вплетени като ръст на пенсиите

По данни на НОИ от м. януари т.г. около един милион пенсионери са с основен размер на пенсия под линията на бедност - 363 лева, посочва Диана Ковачева.

Тя е поискала нова справка от осигурителния институт с актуални данни към м. юли 2021 г.

Една от препоръките й към изпълнителната власт е да не се допуска размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да е под линията на бедността. Към настоящия момента минималната пенсия е 300 лева, а прага на бедност 369 лева.

Заблуда било, че ще увеличават пенсиите на всички

Заблуда било, че ще увеличават пенсиите на всички

Иван Нейков иска механизъм за адаптиране на старите пенсии към средния осигурителен доход