Системата за предоставяне на обществеността на информация за качеството на атмосферния въздух (КАВ) е поредната стъпка, която бях поставил в приоритети на министерството още преди 2 години.

Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при представянето на онлайн системата за информиране на населението за качеството на въздуха.

Той уточни, че системата визуализира от 1 до 240 стойности, като са налични всички стойности на въздуха от 1 януари 2015 г. до момента. Като мярка за справяне със замърсяването на въздуха той посочи зеленото билетче за градския транспорт в София.

В тази връзка Димов подчерта, че това е задача и отговорност на местната власт. Той поясни още, че има и санкции не само за кметовете, но за всички отговорни лица в тази област.

22 сензора следят за качеството на софийския въздух до края на 2019 г.

22 сензора следят за качеството на софийския въздух до края на 2019 г.

Те ще бъдат поставени на специално подбрани локации

От министерството посочиха като основен замърсител на въздуха фините прахови частици. При останалите показатели министър Димов увери, че няма нарушения на нормите.

Росалина Инджиева, директор на дирекция "Информационно обслужване и технологии, международно сътрудничество и връзки с обществеността" ИАОС поясни, че данни постъпват в реално време, а система е изключително лесна за ползване от всички граждани.

В търсачката тя може да бъде намерена на страницата на Изпълнителна агенция по околна среда.

България и Македония са първенци в Европа по мръсен въздух

България и Македония са първенци в Европа по мръсен въздух

Мръсен въздух в София, но не и според прогнозите на Столична община

Информационната система използва географски карти за визуализиране на измерителните пунктове от Националната измерителна система за мониторинг на КАВ, като предоставя възможност за преглед на измерваните от даден пункт концентрации на съответните замърсители.

Онлайн системата може да покаже и справка за определен период относно измерените средночасови, средноденонощни и средногодишни стойности на съответните замърсители.

Валери Серафимов, дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда" ИАОС разясни и конкретни данни по замърсяване на въздуха в отделните градове.

По думите му за периода от 1 януари 2019 г. до 31 март 2019 г. най-много замърсявания са измерени в Смолян, следвани от Горна Оряховица, Пловдив и др.

За същия период без замърсяване на въздуха са Сливен, Пирдоп, Добрич, Стара Загора, Девня и др.

Серафимов отбеляза, че замърсяванията са основно през зимния сезон най-вече от битово отопление.

Високи нива на замърсен въздух в цялата страна
Обновена

Високи нива на замърсен въздух в цялата страна

Замърсяването в София достигна до 5 пъти над нормата