Министрите на здравеопазването и образованието и представители на Асоциация "Родители", Национална мрежа за децата и Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система проведоха среща по повод проучването сред родителите относно нагласите им към възможността учениците да бъдат тествани с бърз антигенен тест, съобщават от МОН. 

По време на разговора бяха обсъдени най-често задаваните въпроси в последните дни от страна на родителите. За да отговорим на тях и възникналите притеснения предоставяме допълнителна информация, посочват от МОН и уточняват какви са въпросите:

  • Каква е целта на тестването и колко често ще се прави?

Целта на провеждането на антигенно тестване сред учениците е да се направи "моментна снимка" на заболяемостта в училищата след частичното възстановяване на учебния процес. По този начин ще се гарантира максимално безопасна среда, за да продължи присъственото обучение, отбелязват от МОН.

  • За коя възраст се отнася тестването?

От МОН отговарят, че тестването ще може да бъде проведено на желаещите ученици от 1. до 12. клас. То няма да е задължително, а по желание и със съгласието на родителите. Тестване няма да се прави на децата в предучилищна възраст - в детските градини.

  • Кой взима пробата, къде и как? Кой получава резултатите?

За резултатите на всеки един ученик ще бъдат уведомени лично неговите родители, а при необходимост от последващи действия (карантиниране на паралелка и/или допълнително изследвания на контактни лица) - съответният класен ръководител и директор на училище.

В резултат на получената информация от проучването и осигуряването на необходимия брой тестове, ще бъде определено за отделните училища времето и медицинските специалисти, които ще извършат тестването. На учениците ще бъде направен антигенен тест от медицинско лице, като процедурата цели откриване на вируса, което може да предизвика локален дискомфорт.

  • В кои случаи може да се назначи повторен тест с РСR?

От МОН поясняват, че PCR тест е възможно да бъде назначен само в случаи, когато това е предписанието и препоръката на медицинско лице.

  • Предвижда ли се тестване за антитела?

От образователното ведомство са категорични, че на този етап не се предвижда прилагане на тестове за откриване на антитела сред учениците и учителите.