МОСВ ще изпраща писмо до общините, с които ще ги приканва да подават заявления за строителството на пречиствателни станции и регионални депа за отпадъци.

Това каза министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров пред подкомисията за усвояването на парите от Европейския съюз.
Писма ще се изпращат до кметовете на общини с население над 10 000 души, където трябва да има построени пречиствателни станции.

Проблемът е важен, тъй като това се отнася до повечето черноморски общини. Чакъров не посочи нови данни за това колко от тях вече са подали заявления.

Преди месец бяха обявени данните, че постъпилите инвестиционни намерения от южното Черноморие са 16, а от северното Черноморие - 7.

Министър Чакърон каза, че изпращането на писма е крайна мярка и в тях кметовете ще бъдат "помолени и приканени", за да не търпи България наказания от страна на ЕК.

По думите на Чакъров България е поела нереалистични срокове по отношение на изграждането на регионалните депа за отпадъци.
Той посочи, че срокът, договорен в преговорния процес за изграждането им, е средата на 2009 година.