От Агенцията за социално подпомагане (АСП) призовават общините да спазват стриктно противоепидемични мерки във всички специализирани институции от резидентен тип за възрастни и в центровете за настаняване от семеен тип в страната (ЦНСТ), съобщиха от (АСП).

В сградите трябва да се извършвана честа дезинфекция. Потребителите трябва да спазват социална дистанция. Допълнителна информация директорите на Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Домове за стари хора и други резидентни услуги, могат да потърсят от РЗИ. 

11 новозаразени с COVID-19 в дома за стари хора във Видин

11 новозаразени с COVID-19 в дома за стари хора във Видин

Общият брой на заразените в

Парите за дезинфекция и предпазни материали са предвидени в бюджетите на социалните услуги. Ако нямат пари директорите може да се обръщат към съответната община-доставчик за допълнителни количества.

От началото на извънредното положение, което бе прието с решение на парламента от 13 март 2020 г., са спрени настаняванията и свижданията във всички социални домове. Близките на настанените потребители могат да получават информация от директорите или от общините.

Препоръчва се даренията да бъдат получавани чрез куриерски фирми, за да се ограничи максимално достъпа на външни лица

Да спре настаняването в старчески домове, предлагат от социалното министерство

Да спре настаняването в старчески домове, предлагат от социалното министерство

Временно социалните помощи да се плащат без да се иска общественополезен труд

От Центровете за социална рехабилитация и интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа ще предоставят дистанционни услуги за деца и семейства по телефон, скайп, вайбър или електронна поща.

Социалните работници, терапевтите, арт-терапевтите, психолозите и логопедите изготвят опростен план със задачи, който се предоставя на семействата на ползвателите. Редуцирани са задачите за децата.