Националният осигурителен институт (НОИ) изплаща днес дължимите обезщетения за бременност и раждане и отглеждане на малко дете за месец юли 2019 година.

Това беше съобщено по-рано. 

Извършена бе нужната техническа обработка, за да може сумите да бъдат по сметките на майките на тази дата.

Пълната информация за всички осигурителни плащания на НОИ се публикува всеки месец в специален календар за изплащане на пенсии и обезщетения от ДОО в секция "За потребителя/ Полезна информация" на интернет страницата на института.