Включиха мартеницата като част от нематериалното културно наследство на ЮНЕКСО.

Това се случи по време на заседанието на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, което се провежда в Република Корея.

След като елементът "Мартеница" получи мултинационалната номинация, той беше вписан в Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството.

Номинацията е съвместна на България, Румъния, Молдова и Република Македония.

Българските вписвания в представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство  до момента са няколко. Това са Народният празник "Сурва"/ "Сурова"; Традицията на производство на Чипровски килими, вписани през 2014 г.; "Нестинарството — послание от миналото: Панагирът на Св. Св. Константин и Елена в с. Българи", вписан през 2009 г.; Бистришките баби, архаична полифония, танци и ритуали от региона Шоплука, вписан през 2008 г.