Проектът за достъп до данните на децата нарушава основни права. За това алармират от Гражданско сдружение "Асоциация Общество и Ценности" в свое становище до Министерския съвет по повод Проекта на Инструкция за достъпа на ДАНС до информационните фондове на Министерството на образованието и науката.

Според сдружението един от основните принципи на защита на личните данни, който е нарушен, е обработването на лични данни да съответства на целта, за която те се предоставят.

"В Мотивите към Проекта за Инструкция на МОН се посочва като цел ДАНС да извършва "справочна дейност" в информационните масиви на МОН. Това не е ясно дефинирана цел и съответно обемът на данни, до които се предоставя достъп на ДАНС, не може да бъде ясно дефиниран и на практика е неограничен", посочва се в становището.

От МОН сезират прокуратурата и Комисията за защита на личните данни

От МОН сезират прокуратурата и Комисията за защита на личните данни

Причината е възможността данни на ученици да са били достъпни в интернет

Даването на достъп за неограничен срок до личните данни на неограничен кръг лица е друг принцип, който е нарушен според Асоциацията.

Тя посочва, че във въпросния проект срокът на достъп на ДАНС до личните данни, които са събрани от МОН, не може да се ограничи за определен период от време, защото целта е неопределена.

Според дружеството липсват и редица изисквания за идентифицирането на служителите на ДАНС.

Те намират за "крайно обезпокоително", че няма да има ефективен контрол върху този неограничен и безсрочен достъп на ДАНС до информацията на МОН, нито възможност да се търси отговорност при нарушения на правата на децата и родителите

Комисията по защита на личните данни не би могла да упражнява контрол и да налага санкции при нарушения от страна на служители на ДАНС, тъй като към дейности от областта на националната сигурност не се прилага Регламента на ЕС (GDPR) за защита на личните данни, посочват още от сдружението.

По тази причина те настояват проектът да бъде преработен и съобразен с принципите за защита на личните данни, така че да се гарантират правата на децата и родителите.

Държавата претендира, че закриля децата, а ги поставя в риск, оплаква се родител

Държавата претендира, че закриля децата, а ги поставя в риск, оплаква се родител

Дъщерята на жената била отнета против закона