България е в златната среда по устойчивост на неправителствените организации, съобщава БНР, позовавайки се на индекса за устойчивост на НПО-тата за 2018 г. Той ще бъде представен днес от Българския център за нестопанско право.

Индексът проследява развитието на гражданския сектор в 24 държави в Централна и Източна Европа, като измерва правната среда, организационния капацитет, финансовата устойчивост, застъпничеството, услугите, инфраструктурата и обществения престиж на организациите. За страната ни той се изработва от Американската агенция за международно развитие заедно с Центъра за нестопанско право.

По думи на директора на Българския център за нестопанско право Любен Панов заради развиващата се среда в България все още не сме постигнали най-високото ниво на устойчивост на гражданския сектор.

Родителите не искат НПО-та да посредничат между тях и децата им

Родителите не искат НПО-та да посредничат между тях и децата им

Не децата, а неправителствените организации били в центъра на системата

Има две сфери на влошаване - финансова устойчивост и обществен престиж на неправителствените организации, посочва той.

Той отчита, че в другите сфери нещата или са без промяна, или има малки подобрения. Панов изтъкна добрите резултати на движението "Системата ни убива" на майките на деца с увреждания.

Според него влошената финансова среда в неправителствените организации се дължи на факта, че те съществуват отскоро и у нас няма големи дарители. Панов обясни, че ключови финансиращи програми все още са чуждестранните и се позова на данните на Световния дарителски индекс по отношение на доброволчеството, според който България се нарежда на предпоследно място от общо 135 страни с едва 5% доброволци.

Явлението "Системата ни убива"

Явлението "Системата ни убива"

Майките на деца с увреждания ни изнасят урок и вместо да стоим и да гледаме, е най-добре да ги подкрепим. Нищо чудно да се научим как да отстояваме правата, които уж ни гарантира Конституцията

От публикувания доклад става ясно, че Индексът за устойчивост на неправителствените организации у нас за 2018 г. е 3.4 (развиваща се устойчивост). Отчита се леко влошаване на показателя спрямо предходната година (3.3) заради спада на финансовата устойчивост, както и на публичния престиж на организациите от третия сектор.

През миналата година България се нарежда на девето място заедно с Хърватия. Това е едно място спад за страната ни спрямо 2017 г. С най-висока степен на устойчивост са Естония, Литва, Латвия, Полша, Чехия, Словакия и Словения.

От изследваните области НПО-тата у нас получават следните оценки: правна среда - 2.5, организационен капацитет - 4, финансова устойчивост - 4.6, застъпничество - 2.6, предоставяне на услуги - 3.1, секторна инфраструктура - 3 и обществен престиж - 3.7.