Временната парламентарна комисия за шистовия газ прие поправка в решението на парламента за налагане на мораториум върху проучването и добива на шистов газ в страната.

Според председателя на комисията Диан Червенкондев от ГЕРБ поправката в текста за мораториума ще улесни конвенционалния добив на природен газ.

Той подчерта, че сегашният мораториум затруднява проучванията и добива на обикновен газ, защото забранява нагнетяване и вкарване под земята на течности с налягане над 20 атмосфери, а за конвенционалния газ били необходими над 200 атмосфери. Излиза, че ако бъде добиван конвенционален газ, ще се наруши мораториумът, което се санкционира с глоба 100 000 000 лева, уточни Червенкондев.
Същността на промяната е именно отпадането на тези 20 атмосфери.

Категорично несъгласие с поправката изразиха представителите на гражданските организации и някои учени.

Според Мариана Христова, председател на гражданска инициатива срещу шистовия газ, гласуваният текст позволява хидравличен разрив под етикета „конвенционален добив".
Зад етикета „конвенционално находище" се крият неконвенционални такива, подчерта тя. При конвенционалния добив не се разрушава пласта, в който се работи, за разлика от фракинга, поясни тя.

20-те атмосфери пречеха да се засили струята, така че да се разбие скалата. Сега се премахва текста за 20-те атмосфери, но не се поставя условие скалата отдолу да не се разбива, каза още Христова.

Според нея има и конфликт на интереси - общински съветник на ГЕРБ от засегнат район е участвал в изработването на ОВОС в Девици. Въпросният съветник е авторът на техническата документация, върху която учените са дали становище, че това е безопасно. Той е конфликт на интереси, защото е във фирма, която е подизпълнител на сондажната фирма, разясни Христова.
Освен всичко гербаджията е председател на екологичната комисия в Плевен и участник в комисия по конфликт на интереси там.

Професор Александър Султанов от МГУ изрази опасения, че спекулирайки с геоложката терминология, се създават предпоставки за отваряне на вратички за прилагане на фракинг.

Трябва да се разбере, че терминът шистов газ е крайно некоректен на български език, подчерта той и посочи, че в англоезичната геоложка литература се говори за шейл газ. В шисти - метаморфни скали, не може да има газ, но в шейлите има, поясни той.
Именно там американците са разкрили голям потенциал, отбеляза професорът.