От НСИ разясняват, че Електронната преброителна карта съдържа въпроси в четири основни раздела - адрес, жилище, домакинство и население.

Припомняме, националното преброяване на населението на България ще се проведе от 0,00 часа на 7 септември 2021 г. и да приключи в 20,00 часа на 3 октомври 2021 г.

Петият раздел - временно присъстващи лица, се попълва единствено в случай, че по време на преброяването в жилището има хора, които обичайно не живеят там - например гости за няколко дни.

Блокиране на системата за е-преброяването притеснява НСИ

Блокиране на системата за е-преброяването притеснява НСИ

Няма опасност от теч на данни

Това е образец на картата в хартиения й вариант. Електронната карта съдържа същите въпроси, с изключение на информацията за сградата.

С една преброителна карта се брои едно жилище и всички хора, които обичайно живеят в него. Повечето въпроси са затворени - отбелязва се само верният отговор.

Събират се данни какво е жилището - държавно, общинско или частно, колко е неговата площ и колко стаи има, дали има изолация и енергоспестяваща дограма, достъпно ли е за хора, които са трудно подвижни и т.н.

Разделът за жилището се попълва без значение дали сте негов собственик, наемател или ползвател.

Правителството отпуска 22 837 000 лв за преброяване на населението

Правителството отпуска 22 837 000 лв за преброяване на населението

Това реши Министерски съвет днес

В следващия раздел се попълва информация за броя на лицата и домакинствата, които обитават жилището. Домакинство може да бъде едно лице, което живее само или повече лица, които живеят заедно и имат общ бюджет. В едно жилище може да има повече от едно домакинство, например двама студенти, които живеят в един апартамент, но нямат общи разходи.

От НСИ информират, че трябва да бъдат попълнени данни и за всяко едно лице в жилището. Добре е да започнете с главата на домакинството или друго пълнолетно лице. Попълват се имената на хората и техните ЕГН, трябва да се определят отношенията на всеки към всеки в рамките на домакинството - например, ако в едно жилище живеят семейство с две деца и баба, и ако глава на домакинството е мъжът, отношението на жена му към него е съпруга, на децата - син/дъщеря, на бабата - родител (ако му е майка) или друго неродствено лице (ако му е тъща).

НСИ не приема чужди приложения за преброяването

НСИ не приема чужди приложения за преброяването

Статистиката има свое приложение, което е тествано

Следват въпроси за етническа принадлежност, майчин език, религия. При отговорите на тези въпроси човек се самоопределя. Има и възможност да посочи "не мога да определя" или "не желая да отговоря". В този раздел е и информацията дали учите и работите, къде и какво работите, как се придвижвате до училището или работното си място.

Всички данни, които попълвате в преброителната карта, са защитени и по закон могат да се използват само за статистически цели, не се предоставят на други институции и не могат да бъдат използвани за доказателство в съда.

От НСИ са заснели и видеоматериал как да бъде попълнена електронната карта.

НСИ поиска отлагане на преброяването на населението

НСИ поиска отлагане на преброяването на населението

Отлагането обаче не може да бъде повече от 10 месеца