"Увеличение на такса смет през 2019 г. във Варна няма да има." Това съобщи Стефка Господинова, директор на дирекция "Финанси и бюджет" в Община Варна, на днешното заседание на ПК "Благоустойство и комунални дейности".

Таксата за жилищни имоти, която е сред най-ниските в страната, остава 0,98 промила от данъчната оценка.

През следващата година са предвидени 30,5 млн. лева от общинския бюджет за почистване на Варна. Предложеният от кмета проект на план-сметка "Чистота" беше гласуван от членовете на комисията.

На заседанието стана ясно, че очакваните приходи от такса битови отпадъци за догодина са в размер на 28 млн. лева.

Фирмите подават декларации за такса смет до края на месеца

Фирмите подават декларации за такса смет до края на месеца

Два са начините за плащане на такса на база количество отпадъци

Около 1,5 млн. лева се предвижда да влязат в хазната от отчисления от РИОСВ-Варна. Очакваният преходен остатък от такса битови отпадъци към края на декември 1 млн. лева.

Бюджетът за сметосъбиране и сметоизвозване е почти същият като за 2018 г. и е в размер на 9 млн. и 159 хил. лв.

За рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци са предвидени 11 млн. и 176 хил. лева, а за почистване и поддържане на чистотата на обществените места - близо 10 млн. и 165 хил. лева.

Около 800 хил. лева повече спрямо миналата година са средствата за ръчно и механизирано чистене на улични платна, спирки, площади, междублокови пространства.

БСК настоява пак да плаща този, който генерира боклук

БСК настоява пак да плаща този, който генерира боклук

Така ще се вижда смисълът от разделното събиране на отпадъци

По време на заседанието са дадени примери с Пловдив и Бургас, където за почистване на обществени площи се падат по съответно 27 лв. и 21 лв. на жител, а във Варна - 11 лв.

Очаква се да бъде внесе предложение за увеличение на тези средства.