Всички са ощетени от практиката с фалшивите болнични. Това мнение изразява омбудсманът Диана Ковачева в своя официална позиция.

Тя посочва, че през първите три работни дни е ощетен работодателят, който не само заплаща обезщетението за временна неработоспособност, но може да извърши и разходи за извънреден труд. В случай че периодът на временна неработоспособност продължи по-дълго, Националният осигурителен институт също е ощетен, тъй като той заплаща остатъка от болничния. Засегнати са и интересите на всички граждани, които внасят социални осигуровки, които обаче изтичат за заплащане на подобни неправомерни обезщетения.

Ковачева припомня предложените до момента мерки за решаване на проблема с фалшивите болнични - намаляване на размера или срока на изплащане на паричното обезщетение за болест или неизплащане на първите три дни от болничните.

Първите три дни болнични да не се заплащат, предлагат от АИКБ

Първите три дни болнични да не се заплащат, предлагат от АИКБ

Почти няма наказания за фалшиви болнични

Тя е на мнение, че трябва да се намери баланс между интересите на бизнеса, държавата и правата на работещите.

Според нея решение, при което не се изплаща обезщетение в първите три дни от болничния, няма да реши проблема със злоупотребите, а само ще утежни положението на болния, когато има най-големи разходи за лечение.

Ковачева напомня, че всички работещи са задължени да участват в осигурителните вноски за различните социални рискове и това задължение е свързано с правото им на парично обезщетение за временна неработоспособност като компенсация за загубата на доходи от заплата.

Работодателите настояват за по-голям контрол от НОИ върху болничните

Работодателите настояват за по-голям контрол от НОИ върху болничните

Зам.-председателят на БСК заяви, че проблемите са както в здравеопазването, така и в осигуряването

Предложението първите три дни да бъдат за сметка на работещите граждани, ги поставя в положение да плащат осигуровки, а да не получават обезщетение при загубена работоспособност, което оценявам като неприемлива възможност, категоричен е омбудсманът.

Тя е на мнение, че ключово при решаването на проблема трябва да е упражняването на по-ефективен контрол както при издаването на болничните листове, така и относно спазването на режима, определен от здравните органи за работник в състояние на временна неработоспособност.

В позицията си Ковачева призовава за експертен диалог между представители на всички заинтересовани страни за предприемане на мерки срещу злоупотребите, без обаче работещите и осигуряващи се граждани да бъдат лишавани от права, предназначени за обезпечаването им в трудни моменти.

Предлагат злоупотребите с болнични да се криминализират

Предлагат злоупотребите с болнични да се криминализират

Обезщетението при болест трябва да се плаща, но не от бизнеса, смятат експерти