Омбудсманът Диана Ковачева призова колекторите да не "подканват" гражданите да разсрочват погасени по давност задължения или такива с изтичаща давност.

Тя е изпратила препоръката си до председателя на Асоциацията на колекторските агенции в България Райна Миткова - Тодорова.

Става въпрос за колектори, които притискат гражданите да подписват споразумения за признаване на задължението си. По този начин фирмите за събиране на вземания заобикалят промените в Закона за задълженията и договорите, с които се регламентира 10-годишната давност на физическите лица.

Препоръката на обществения защитник е по повод сигнали до институцията от граждани, пострадали от подобна практика, включително сигнал и от Асоциацията за защита на потребителите.

Колекторите против текстовете за абсолютната давност

Колекторите против текстовете за абсолютната давност

Това нямало да доведе до премахване на фигурата на вечния длъжник

Омбусманът подчертава, че е сезирана за случаи, в които от вземането на хората се прехвърля чрез цесия само главницата. По този начин колекторските фирми търсят от длъжника освен главницата също лихви и разноски.

Тя посочва, че са зачестили оплакванията на граждани от увеличаване на натиска върху тях от колекторските фирми. Гражданите са "подканвани" да извършват плащания по дълговете си, както и да подписват различни документи, които включват оформяне на погасителен план и съответно разсрочване на задължението като им се обещава договарянето на евентуална отстъпка, пояснява Ковачева в писмото си.

Омбудсманът изтъкна, че съгласно промените от Закона за задълженията и договорите изтичането на давностния срок не погасява дълга, ако той е разсрочен или отсрочен.

Проф. Валери Димитров: Доброволното изпълнение спестява големи разходи на длъжника

Проф. Валери Димитров: Доброволното изпълнение спестява големи разходи на длъжника

Бившият шеф на Сметната палата очаква скоро да бъдат приети законовите промени за това

По тази причина по нейни думи подписването на споразумения за разсрочване ще доведе до нова давност, за което обаче гражданите не са информирани от колекторите, а това се отразява на възможностите им за защита, които новите разпоредби им предоставят. Този подход може да доведе до злоупотреби с недостатъчното познаване на законите от страна на гражданите длъжници, подчертава Ковачева.

Тя настоява да се предприемат мерки за повишаване на информираността на хората за действието на новоприетите разпоредби.