Близки на жертви на насилие, създали инициативата "Цвете за нея", внесоха предложения за още промени в Наказателния кодекс срещу домашното насилие, предаде БНТ. Освен промени обаче те настояха и за създаване на специализирани звена за жертви на насилие, регистри на случаите, както и повече кризисни центрове.

Трите промени в Кодекса, за които те настояват, са следните:

  1. Премахване на съкратената процедура при осъждане, която позволява намаляване на присъдата с 1/3;
  2. Инкриминиране на психическия тормоз;
  3. Отпадане на системността, за да бъде квалифицирано престъплението по тежък състав;

Към момента за да се квалифицира едно престъпление като системно домашно насилие, то трябва да е предшествано от системен тормоз на жертвата, който се е повторил поне три пъти.

Според вносителите на промените това е нелепо, защото жертвата може да бъде убита още при първия случай. Проблем виждат и с ограничителните заповеди - освен че те се вадят прекалено трудно, не са ефективни.

По-строги наказания за домашно насилие с промените в НК

По-строги наказания за домашно насилие с промените в НК

Системното следене да се наказва със затвор от 1 година или пробация

По думи на близки на потърпевшите, когато агресорът наруши определените му 200 м, дори жертвата да позвъни на 112, вече ще бъде късно.

Жените настояват и за възможност социални работници да помагат на жертвите не само в работно време.

Насилието не е от 9 до 5, то се случва и в 6 часа, посочват те.

От инициативата "Цвете за нея" искат и промени в закона за равнопоставеност на половете. След като у нас не беше приета Истанбулската конвенция, омбудсманът Мая Манолова подкрепя всички инициативи за повече равноправие на половете.

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева също пое ангажимент да помогне за още законодателни промени в подкрепа на малтретираните жени. Срещата с нея и близките на жертвите е предвидена за четвъртък.

БХК: Всяка трета убита жена в България е била жертва на системно насилие

БХК: Всяка трета убита жена в България е била жертва на системно насилие

Убийствата не се документират през пола на жертвата, акцентират от БХК