Официален латински надпис от времето на импeратор Марк Аврелий (161-180 г.) откри екипът на Регионален исторически музей - Ямбол при археологическите проучвания на "Тракийски и античен град Кабиле".

Според директора на музея Стефан Бакърджиев последният намерен на Кабиле изцяло заразен римски надпис е от преди 35 години в далечната 1983 г.

Новооткрития надпис е свързан с построяването на Римските терми (бани) в античния град. Това е станало в периода 166-169 г. под ръководството на префекта (командира) на Втора Луцензианска кохорта - Елий Руф. Находката е разкрита при проучване в района, където се е намирал щабът на римската кохорта - т.нар. принципия. Надписът е в 7 реда, изсечени върху каменна плоча с размери 80 на 60 см.

В Пловдив обсъждат бъдещето на Римския форум

В Пловдив обсъждат бъдещето на Римския форум

Общинарите решават дали да откупят Римския форум от частен инвеститор

За четвърта поредна година община Ямбол финансира археологическите проучвания на екипа на Регионален исторически музей. Археологическите разкопки приключват в края на юни, след което по-нататък предстои продължаване на работа вече с целеви средства от Министерство на културата.