Въпреки сериозните си възражения президентът Георги Първанов подписа указ за обнародване на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.

Държавният глава смята, цитиран от прессекретариата си, че използването на данните по чл. 251 от ЗЕС трябва да бъдат достъпни за разследването, разкриването и преследването на сериозни престъпления.

Това понятие е с по-широко съдържание от понятието „тежки престъпления", за които е ограничено приложното поле на закона.

Ограниченията за използване на данните само за разкриване и предотвратяване на тежки престъпления ще затруднят борбата с престъпления като сводничество, разпространение на детска порнография и други, които не са тежки според българското законодателство, но са груби посегателства срещу правата на личността.

Освен това затруднения ще създаде и усложнената процедура по използване на тези данни, дори когато става въпрос за разкриване и предотвратяване на тежки престъпления, смята Първанов.

Припомняме, подобна бе реакцията и на вътрешния министър Михаил Миков, според когото този закон е удар по работата на МВР.

Според президента законът трябва да създава по-балансиран режим, който да защитава правата на лицата от неправомерно използване на информация, свързана с тях, но и да дава ефективни средства за борбата с престъпността.
Президентът не е убеден в правилността на решението на Народното събрание, с което се предоставя възможност на Комисията за регулиране на съобщенията да издава разрешения за аналогово наземно телевизионно разпръскване и да приеме правилата, по които те се издават.

По този начин СЕМ няма да има възможност да контролира съдържанието на операторите, които ще излъчват въз основа на издаденото от КРС разрешение, тъй като контролът на лицензираните и регистрирани оператори е различен.
Държавният глава смята, че този въпрос трябва да бъде уреден със закон.
Освен всичко друго, се казва в съобщението на „Дондуков" 2, приетият закон представлява пореден опит за дистанциране на президентската институция от вземането на важни решения в областта на електронните съобщения, към които тя досега имаше отношение.