От Пациентски организации "Заедно с теб" са разтревожени заради становището на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) за използването на СУПТО (Софтуер за управление на продажби в търговски обект) за отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти и изискванията към софтуерите за управлението им.

От "Заедно с теб" се опасяват, че чрез софтуера ще се наруши лекарската тайна и ще се разшири кръгът от хора и институции извън медицинските специалисти, които ще имат информация за здравното досие на пациентите. Според тях това може да доведе до изтичане на медицинска информация и злоупотреби.

В становището си от НСОПЛБ посочват, че това ще направи невъзможно и заместването на лекари, тъй като съгласно изискванията конкретно СУПТО с конкретно фискално устройство трябва да се използва в конкретен търговски обект. От организацията напомнят, че е честа практика понякога за няколко селища да отговаря само един лекар. По тази причина новите изисквания ще създадат неудобства за пациентите и несигурност за навременното лечение.

От организацията настояват министърът на здравеопазването да вземе отношение по въпроса, за да се гарантира правото на лечение и запазване на медицинската тайна.