"Политическа група 5" внесе доклад в Столичният общински съвет за отмяна на решението за кандидатстването на Столична община за взимане на заем за изграждането на завод за изгаряне на отпадъци в София. Обектът е третата фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община или така нареченото преработване на RDF. Предвидено е заводът да бъде на площадка на "Топлофикация" в района на Централна гара.

Решението е взето на 20 юли 2017 г. на последната за политическия сезон сесия на СОС с гласовете на ГЕРБ и БСП. "Политическа група 5" са категорично против, тъй като не са предложени и разгледани други технологични, съвременни и екологично чисти решения, както и поради липсата на достатъчна информация в обществото.

На предстоящото заседание на Столичният общински съвет на 17 май първа точка от дневния ред на сесията е доклад на кмета Йорданка Фандъкова, с който се иска от общинските съветници да одобрят взимането на огромен дългосрочен заем за изграждането на завода за изгаряне на отпадъци.

"Политическа група 5" внася алтернативен доклад, с който се иска и цели да бъдат разгледани подробно всички възможно варианти и след подробен финансов и екологичен анализ и широко обществено обсъждане на всички технологични решения Столичният общински съвет да вземе решение как ще се реализира третата фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община.

Един от мотивите в доклада на ПГ5 е липсата на обществен и политически консенсус по най-важния стратегически въпрос на София.

Борисов да се намеси за изграждането на завод за изгаряне на RDF иска Симеон Славчев

Борисов да се намеси за изграждането на завод за изгаряне на RDF иска Симеон Славчев

Такса смет в София не е справедлива, заяви общинският съветник

От "Политическа група 5" предлагат кметът Йорданка Фандъкова да сформира работна група от експерти, научни работници, технолози, преподаватели във висшите учебни заведения, общински съветници от всички политически групи в общинския съвет, представители на администрацията, граждански и неправителствени организации, които имат експертиза и отношение по темата, със задача да проучи и изготви доклад на всички технологични решения за оползотворяване на RDF горивото, произведено в завода за механични и биологично третиране на твърдите битови отпадъци в София.

Друг мотив на общинските съветници от "Политическа група 5" е, че все още няма становище на Административният съд в София, който назначи експертиза, която да прецени доколко е безопасно разстоянието между бъдещата инсталация за изгаряне на отпадъци на площадката на ТЕЦ - София и жилищните сгради. Докладът по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) беше обжалван в съда поради факта, че в него липсва оценка на въздействието върху здравето на жителите на близките до инсталацията квартали, както и на живеещите на цяла София.

В доклада по ОВОС е оценен само рискът за работещите на площадката на ТЕЦ - София, където се предвижда да бъде изградена инсталацията за оползотворяване на RDF.

Според експерти и еколози предвиденото в проекта технологично решение допълнително ще повиши нивата на фините прахови частици в София, които доста често и в момента надвишават допустимите стойности.

"Като общински съветници и граждани сме длъжни да проучим подробно и в дълбочина всички детайли, тъй като се касае за здравето на софиянци и за здравето на нашите деца", обясниха вносителите на доклада, общинските съветници от "Политическа група 5" инж. Симеон Славчев, Светослав Витков и Иван Велков.

Демократична България иска референдум за изгарянето на отпадъци в София

Демократична България иска референдум за изгарянето на отпадъци в София

Събирането на подписи в подкрепа на гражданска инициатива "За чиста София без изгаряне на отпадъци" започва на 8 май