Значението на жилищния сектор е огромно като фактор за икономическото развитие и обновлението на населените места. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев на откриването на Residential Forum 2019 в столицата.

Той посочи, че сред приоритетите в работата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е разработването на стратегически нормативни документи за стимулиране на развитието на този сектор.

Зам.-министърът цитира данни, според които в България има средно 550 жилища на 1000 души, като жилищата са много повече, отколкото домакинствата. Над 97% от собствеността е частна. Броят на необитаемите жилища обаче расте - те са над 31% от всички жилища в страната. Около 40% от домакинствата пък живеят в пренаселени домове.

МРРБ очаква предложения за управлението на етажната собственост

МРРБ очаква предложения за управлението на етажната собственост

Те могат да се подават до 15 април

Според Йовев е необходима нова политика за осигуряване на достъпни жилища на всички слоеве от населението. По негови думи трябва да се разработят и мерки за създаване на нов социален жилищен фонд, който да допринесе за справяне с демографската криза и бедността по региони.

Той съобщи, че се предвижда и подобряване на механизмите за управление на етажната собственост и създаването на стимули за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради.

Зам.-министърът напомни, че през март са стартирали обществен дебат и процедура за промени в Закона за управление на етажната собственост. Обсъжданите промени са свързани с регламентиране на задължение за качествена поддръжка на сградите и механизми за събиране на таксите за управление; регламентиране на правата и задълженията на собствениците и ползвателите в сградите; засилване на функциите на професионалното управление на сгради, както и въвеждане на изисквания за професионалните домоуправители.

Българите живеят в пренаселени домакинства при 1,2 млн. необитаеми жилища

Българите живеят в пренаселени домакинства при 1,2 млн. необитаеми жилища

Необитаемите жилища в България са 1 220 416, което прави 31,40%

Голяма част от апартаментите в страната са в сгради, които са на възраст над 30 години, каза още Йовев. По тази причина според него има нужда от масово обновяване на съществуващия жилищен фонд. Като стъпка в тази насока той очерта изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на правителството, която осигури 2 млрд. лв. за обновяване на жилища в цялата страна.

Той информира, че към момента обновените сгради по програмата са 1699, а общият брой на жилищните здания, по които ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, е 2022.