От днес до 23 декември всеки гражданин на София може да предаде излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
От днес старитира и проект за пилотно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Инициативата е под надслов - „Започни годината НА ЧИСТО"!

Столична община заедно с „Елтехресурс" АД и „Екобатери" АД организират кампанията за събиране.
Те призовават населението, фирмите и администрациите да предадат за рециклиране ненужното им електрическо и електронно оборудване и батерии.

За провеждане на кампанията по събиране "Елтехресурс" АД ще осигури извън редовния си график още два допълнителни мобилни екипа и два стационарни контейнера.

Заявки за извозване на стари електрически уреди от адреси могат да се подават на телефон 0800 14 100.

Желаещите да се включат в кампанията могат да използват и 135 броя контейнери, разположени в търговски обекти в гр. София на членове на колективната организация, съгласно приложения списък.

„Екобатери" ше разположи система за събиране на негодни за употреба батерии. Системата ще включва над 1 000 контейнера, които ще бъдат на обществени места и учреждения, като училища, административни сгради и други..

От началото на функциониране на системата до момента са събрани на 700 тона отпадъци от електрическо и електронно оборудване и са посетени над 1 500 адреса в София, от които е извозено негодното оборудване.