Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира служебния министър на околната среда и водите и кмета на София в съответствие със задълженията и правомощията си по закон да извършат контрол на дейността на депо за отпадъци "Враждебна", съобщават от прокуратурата.

Във ВАП е образувана преписка по сигнал от инициативен комитет на жителите на кв. "Враждебна". В него гражданите изразяват недоволство от експлоатацията на сметището, намиращо се на територията на столичния квартал. В сигнала са изразени искания за незабавно прекратяване на дейността на депо "Враждебна", в което според инициативния комитет се съхраняват отпадъци от всякакъв вид, рекултивиране на терена и почистване на отпадъците, пластмасата и др.

В защита на държавния и обществения интерес ВАП сезира компетентните органи с оглед осъществяване на ефективен контрол за защита на околната среда и човешкото здраве при управление на отпадъците.

До ВАП в кратък срок следва да бъдат изпратени доклади, в които да са отразени резултатите, нарушенията на съответните нормативни и други актове, предприетите мерки за отстраняване на нарушенията и последиците от тях, както и наложените санкции.

Днес, 22.06.2021г., заместникът на главния прокурор при ВАП Десислава Пиронева се срещна с граждани от инициативния комитет на жителите на кв. "Враждебна".