Министърът на земеделието разреши нощния риболов, съобщи БНР.

През април риболовът е възможен между 20:30 и 6 часа, от май до юли - от 22 ч. до 5 ч. на следващата сутрин, а от август до октомври - от 21 ч. до 6 ч сутрин.

Заповедта с пълния списък на водоемите е качена на страницата на министерството на земеделието.

Освен по река Дунав, но в точно определени местообитания, нощен риболов ще се извършва и в големите язовири като Батак, Студен кладенец, Жребчево и др.