Най-доволни от посещението си у нас са руснаците, румънците и британците.

Малко по-резервирано отговарят германците, но и там процентът на отговорилите е положителен (67%). Това сочи проучване на "Галъп интернешънъл".

Близо 16 милиона германци, 12 милиона британци и 13 милиона руснаци са посещавали поне веднъж България и това поставя страната ни в добра позиция на туристическите пазари.

България се възприема като привлекателна туристическа дестинация и има добри позиции в нашия наситен с туризъм регион.

Това показва изследването сред представителна извадка в пет ключови за развитието на туризма у нас държави - три големи пазара: Германия, Великобритания, Русия и два съседни пазара: Румъния и Сърбия.

57% от пълнолетните граждани на петте държави отговарят положително на въпроса дали България е привлекателна туристическа дестинация, а 27% отговарят отрицателно. Останалите се затрудняват да отговорят.

В сравнение с останалите туристически страни в нашия регион, България се нарежда много близо до дестинации като Хърватия (62% отговори, че това е атрактивна дестинация) и Турция (63%).

За най-добра дестинация е определена Гърция (81% положителни отговори), а далеч зад нашия пакет с Хърватия и Турция остават Румъния с 46% и Сърбия с 43%.

Най-високо са оценили страната ни румънците (71% дават положителна оценка за атрактивността на България) и гражданите на Русия (66%), но подчертано положителни оценки дават и жителите на Германия, Англия и Сърбия.

Най-разколебани относно атрактивността на България се оказват сърбите - едва 48% казват, че България е атрактивна, а 42% са на обратното мнение.

В 85% от случаите посетилите страната ни отговарят, че основната цел или една от основните цели на визитата или визитите им у нас е била туризъм и почивка.

Снимка 381156

Източник: Галъп интернешънъл

Средно, страната ни са посещавали около 22% от интервюираните граждани в 5-те държави, като най-много гости са идвали от Румъния - 47% от запитаните в тази страна (или близо 10 милиона души) са посещавали България. Същото важи и за 24% от запитаните в Сърбия.

Сред германските и английските граждани съответно 19% и 18% свидетелстват, че са идвали у нас. От руснаците едва 9% са били у нас.

Средният брой на визитите в рамките на живота досега е от 1.6 при руснаците до 3.9 при румънците.

По отношение на общите впечатления от България 80% от посетилите страната ни в 5-те държави имат положителна оценка.

Снимка 381157

Източник: Галъп интернешънъл

Основните ни конкуренти в района - Гърция, Турция и Хърватия водят много по-активна рекламна и маркетингова стратегия.

В това отношение България изостава, което задържа утвърдения туристически потенциал на страната ни.