Средно по шестима безработни се съревновават за едно свободно работно място, съобщава БНР.

Според данните на Агенцията по заетостта към края на февруари 2021 г. в 17 области равнището на безработица е над средното за страната. Най-високите стойности се отчитат в Северозападния район - Видин, Монтана и Враца.

В областите Разград и Видин за една вакантна позиция се състезават съответно по 15 и по 12 безработни. С най-слаба конкуренция за работни места пък са София-град и Русе - с по 4.

За сравнение, към края на януари за свободно работно място у нас са се конкурирали по 8 души, а към края на декември миналата година - по 9.

Социални експерти смятат, че причината за по-добрата картина на пазара на труда са най-вече антикризисните мерки за запазване на заетостта.

Към момента равнището на безработицата в страната е 6,9%, като традиционно най-ниско е нивото му в столицата - малко под 3%, а най-високо - в област Видин - 14%.

8 безработни се борят за едно работно място у нас

8 безработни се борят за едно работно място у нас

Най-трудно е намирането на работа в областите Видин, Враца, Монтана, Търговище и Разград