Въведените ограничения с фиксирани дати за използване на зимни гуми и вериги в периода 15 ноември - 1 март са неприемливи. Това заявиха от Съюза на българските автомобилисти в своя официална позиция по предлагания нов Закон за движението по пътищата.

Те посочват, че европейските държави, които се намират на нашата географска ширина, имат сходни изисквания, но само при "наличие на сняг или заледяване на пътя", без да се определят конкретни дати. Освен това се допуска ползването и на летни гуми, но задължително с вериги.

Според СБА въведените ограничения за новите водачи също са спорни, тъй като автомобили с посочената в Закона мощност трудно могат да се намерят на пазара. От друга страна при по-мощните автомобили изискванията за придружителя твърде общи и формални, поради което автомобилистите са на мнение, че така трудно може да се въведе ефикасен контрол.

От 15 ноември до 1 март задължително със зимни гуми или 4 мм грайфер

От 15 ноември до 1 март задължително със зимни гуми или 4 мм грайфер

Зимните гуми предизвикаха сериозен дебат в пленарната зала

От организацията съветват текстовете, касаещи пешеходните пътеки, да подчертаят необходимостта от задължително изграждане на предупредителни неравности на пътното платно преди пешеходната пътека. Това ще бъде по-ефективно за безопасността на пешеходците.

В позицията си от СБА посочват, че в законопроекта не са премахнати някои вече ненужни изисквания, като наличието на стикер на стъклото за Гражданска отговорност (ГО). Автомобилистите считат, че ползването на предпазни колани от шофьора и пътниците трябва да е задължително без значение от професионалните качества на лицата, като единственото изключение да се отнася само при наличие на медицински фактори.

В Законопроекта е разписано всички глоби за нарушения, установени с технически средства да постъпват във Фонд "Безопасност на движението по пътищата". В момента това са само за глоби при заснемане на нарушението за скорост. Технически средства се използват при алкохол, наркотици, дълбочина на протектора на гумите, при замерване нивото на шум и изгорели газове от ауспуха, измерване на теглото, габаритите и т.н., поясняват от СБА.

Механично разделят на три Закона за движение по пътищата

Механично разделят на три Закона за движение по пътищата

Новите три закона няма да намалят броя на загиналите по пътищата

Предвижда се разходите от този фонд да са и за други дейности, осъществявани от държавни и общински органи за контрол и подобряване на пътната безопасност, което е невъзможно да се покрие дори от републиканския бюджет, а още по-малко от този на МВР, коментират автомобилистите. Според тях законопроектът не дава яснота за чия сметка ще са разходите за консумативи при контролната дейност - тестове за наркотици, минимални суми за уредите за алкохол, включително и сумите за метрологична проверка на съответните уреди. От СБА смятат, че те трябва да се поемат от нарушителите при установяване на нарушения, за което наложеното наказание е влязло в сила.

Според автомобилистите в цялост Проектът на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) създава предпоставки за подобряване на безопасността на движението (БД)

Основания за това според тях са:

  • Завишени санкции за груби нарушения, от които следват тежки последици;
  • Предвидени са рестрикции за системните нарушители;
  • Предложени са текстове, водещи до завишаване събираемостта на глобите (изтърпяване на наказанието);
  • Предлагат се санкции към институциите, ангажирани с БД;
  • Има виждане за финансиране на превенцията по БД.
Шофьори искат изцяло нов пътен закон, а не поредните кърпежи

Шофьори искат изцяло нов пътен закон, а не поредните кърпежи

МВР работи като приходна агенция

От СБА изтъкват, че проектът на ЗДвП може да бъде внесен за приемане от Народното събрание и без да се изчакват Закона за водачите и Закона за пътните превозните средства, тъй като в ЗДвП са разписани правила и норми за поведение както и санкции при нарушение, което пряко не обвързва трите законопроекта.

Приемането на проекта на ЗДвП е крайно необходимо при тази неблагоприятна пътна обстановка в страната, посочват автомобилистите.