Във връзка с очаквани по-големи количества валежи в следващите дни и по-голям приток на водни маси в язовирите, както и повишаване на нивата на някои реки в резултат на евентуално изпускане на води от язовирите се предприемат превантивни мерки.

Това е разпоредено от министъра на икономиката Емил Караниколов. Превантивни мерки за безопасната техническа експлоатация на язовирите, недопускане на аварии и намаляване риска от наводнения и за осигуряване безопасността на хората.

В случай на аварийни ситуации собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях трябва да уведомят Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, кмета на общината, "Пожарна безопасност и защита на населението", както и органите на МВР и басейновата дирекция.

Кризисният щаб на ДАМТН има готовност да се активизира, като се предприемат съвместни действия с всички отговорни институции, за да се избегнат наводнения.

Министърът е изпратил писмо до областните управители, кметовете на общините, "Напоителни системи" и "Земинвест" с уведомление за предприемането на превантивните мерки.