От днес влизат в сила санкциите за продажба на некачествени твърди горива за битово отопление.

Новите санкции влизат в сила с последните промени в Закона за чистота на атмосферния въздух, които бяха приети в края на 2018 година. Днес промените бяха обнародвани в Държавен вестник, пише БНР.

Неотговарящите на екоизискванията печки и горива няма да стигат до пазара

Неотговарящите на екоизискванията печки и горива няма да стигат до пазара

Всички печки на въглища и дърва, които не отговарят на екнормите, трябва да бъдат подменени

Глобите за продаване на некачествени твърди горива за отопление може да стигнат до 10 000 лева, а имуществената санкция може да стигне до 50 000 лева.
Най-солената глоба се налага в случай, че се продават некачествени твърди горива за битово отопление без регистрация.

Според промените продавачите са задължени да търсят начини да проверяват дали твърдите горива отговарят на определените с наредбата екологични норми.
Това може да стане както чрез родни, така и чрез чужди лаборатории.

Глоба от 100 до 1 000 лева може да се налага, ако въздухът се замърсява при строителни или ремонтни дейности, както и при разрушаване на сгради и транспортиране на ситни товари или строителни отпадъци и земни маси.

Глобата става двойна при повторно нарушение, а парите от глобите ще отиват в бюджета на общините.

Новите поправки в закона дава отсрочка от година на градоначалниците да разработят и изпълняват програма за намаляване нивата на замърсяване в градовете.
Ако няма резултат до 2020 година обаче, глобата за общините ще бъде до 5 000 лева.

Влезлите от днес в сила текстове дават и право на служителите на "Пътна полиция" да спира коли от движение, ако има явна нарушаване на чистотата на атмосферния въздух.

Стандарти за твърдите горива от следващия сезон обеща Нено Димов

Стандарти за твърдите горива от следващия сезон обеща Нено Димов

Според екоминистъра наказателните процедури на ЕК са по-скоро форма на диалог