Екипът на Фонд за дивата флора и фауна/ ФДФФ представи последната информация по случая с отровите в Кресна. За съжаление са открити 17 мъртви лешояда, с общите усилия на екипа на ФДФФ и отзовалите се доброволци. Реалният брой на жертвите се оценява вероятно на над 30 птици.

На място спешно ще се отзоват квалифицирани алпинисти от екипа на Зелени Балкани, които да съдействат на екипа на ФДФФ за вземането на малкото и яйцето.

Дейността е съгласувана с РИОСВ Благоевград и се извършва по реда на специално разрешително, с което разполага екипа на ФДФФ, за изключение от забраните, посочени в ЗБР, което им дава правомощия да оказват подобна помощ на бедстващи диви птици.

Изводите от наблюденията на малкото и яйцето на единствените гнездящи птици са тревожни. Експертите са на мнение, че няма как останалите сами родители да се справят, за което говори и видимо недоброто състояние на малкото в гнездото.

Единият от откритите в понеделник умрели лешояди в Кресненския пролом е В2С - Ники - малкото излюпено през 2016г. от Врачански Балкан, което е зимувало в Дефилето. Младата птица е кръстена в рамките на Международна кампания, която обяви успешното връщане на белоглавия лешояд в Кресненското дефиле/Пирин и Стара Планина.

Ники е кръстен на Николай Ненчев - директор на ПП "Врачански Балкан", като знак на признателност за неговия принос за завръщането на белоглавия лешояд в Стара планина. Сред останалите жертви има възрастни птици с потенциал за размножаване, както и млади такива.

МОСВ иска разследване за отровата и охрана на белоглавите лешояди

МОСВ иска разследване за отровата и охрана на белоглавите лешояди

Унищожена е почти цялата популация в района на Кресна

Както вече бе обявен, случаят на практика проваля 15-годишните усилия на природозащитниците за завръщането на вида в района на Кресненското дефиле и Пирин и връща програмата с години назад.

Екипът на ФДФФ и Зелени Балкани благодари на всички над 50 доброволци, които са участвали в издирването на отровните примамки и техните жертви, на доброволците-преводачи и на всички съпричастни граждани.