Във всяко четвърто приемно семейство у нас няма настанени деца, съобщава БНР.

Съгласно данните на програмата "Приеми ме" до края на юни в страната са утвърдени общо 1921 приемни семейства. От тях незаетите са 455, а общо 1718 деца се отглеждат в такива семейства.

Партньори на социалната услуга по проекта "Приеми ме" са 158 общини.

От всички приемни семейства в страната към момента четири са доброволни, а 1917 - професионални.

В края на юни област Силистра е с най-висок процент незаети приемни семейства - малко над 59%. В област Кърджали данните са за 50%. Към този процент на заетост се доближава и област Търговище.

Едва 10 на сто у нас имат желание да станат приемни родители

Едва 10 на сто у нас имат желание да станат приемни родители

Всяко четвърто дете в приемна грижа е жертва на насилие

В област Стара Загора пък незаетите приемни семейства са само около 8%, или едва четири от общо 48 регистрирани.

Относно причините за незаетост е установено, че има продължително временно неактивни приемни родители, които обаче не са заявили желание да бъдат заличени от регистъра.

От прекратените настанявания най-голям дял винаги са осиновените деца. Средномесечно за периода януари-юни този процент е близо 50.

В сравнителния анализ данните от февруари тази година сочат, че тогава броят на незаетите приемни семейства е бил 424 от общо 1 941 регистрирани. Тогава най-голям процент от незаетите приемни семейства бяха тези със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от наличния или потребността за съответната област.