51% от българите са на мнение, че в приемна грижа се настаняват деца, изоставени от родителите си, че всяко четвърто дете в приемна грижа е жертва на насилие, а за 14% от сънародниците ни децата в приемни семейства са настанени от държавата там поради бедност. Това показват данни от национално представително проучване, направено по поръчка на Националната асоциация за приемна грижа. Изследването е реализирано през декември 2020 г.

63% от българите не биха станали приемни родители при никакви условия, а всеки шести би се приел у дома дете в риск, ако получава заплата и издръжка за детето от държавата. Запитани при какви условия биха станали приемни родители, българите поставят условие да получават заплата и средства за издръжка на детето от държавата. Едва 10 на сто от деклариралите желание да станат приемни родители не поставят никакви условия, показват още данните от допитването. 1738 деца се отглеждат в 1947 приемни семейства, показват данните на Агенцията за социално подпомагане.

Бащата, убил детето си в Севлиево, излязъл от психиатрията дни преди трагедията

Бащата, убил детето си в Севлиево, излязъл от психиатрията дни преди трагедията

На 17 януари той имал психически срив

Близо 10 на сто са децата в приемна грижа, които имат увреждания. Най-много са отглежданите деца в училищна възраст (6-14 г.) - 647 и бебетата и децата до 3 г. - 548. Продължава тенденцията 80% от децата в приемни семейства да се настаняват в приемна грижа от семейна среда, където са станали обект на лоша грижа, насилие или злоупотреба. По отношение на бъдещето след приемна грижа - най-много деца у нас, половината в приемна грижа, биват осиновявани (52%), а всяко пето се връща в родното семейство или при близки и роднини, когато е налице подобрение в житейската ситуация. 70% от децата в приемни семейства, остават в приемното семейство средно 1 година, а по-големите - до 5 г., показват още данните на Агенцията за социално подпомагане.

Във всяко пето одобрено приемно семейство продължава да няма настанено дете, показва още анализът на данните. Най-много семейства без настанени деца има в областите Търговище и Кърджали, където половината от одобрените приемни родители не се грижат за деца. Въпреки острия недостиг на приемни родители в София, 19 на сто от одобрените семейства не полагат грижи за деца. Приемната грижа у нас към момента е единствената алтернатива на живота в социална институция за деца.

От ЕК обясняват, че политиките за децата трябва да са в полза на детето

От ЕК обясняват, че политиките за децата трябва да са в полза на детето

Това е отговор по повод промени на ВМРО за Закона за детето

От 2011 г. приемната грижа в България се финансира с европейски средства, по проект, като от 2021 г. възнагражденията на приемните родители и средствата за издръжка на децата се финансират от националния бюджет. Остава, обаче, проблемът със социалната сигурност на приемните семейства у нас - дори тези, които искат да полагат грижи за изоставено дете, имат възможност да го правят единствено по граждански договор за периода на настаняването, без право на осигуровки за болест, безработица, майчинство и др.