73 000 броя образци на еднодневни трудови договори са заявени от началото на годината. Това е с около 3 000 броя повече отколкото за същия период през 2018 г., посочват от Инспекцията по труда.

Съвместни проверки в розови полета на територията на област Стара Загора извършиха екипи от Инспекцията по труда на Кипър и България. България представи въведените в селското стопанство трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (т.нар. еднодневни договори) за производство на плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула.

Инспекторите от Кипър бяха запознати със законодателството, върху което Инспекцията по труда в България осъществява контрол, правомощията на контролните органи на Агенцията и организирането на проверките. Гостите бяха впечатлени и от правомощието на Инспекцията да инициира откриване на производства по несъстоятелност от името на служителите за получаване на обезщетения от Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателите.

Солени глоби за работодател, наел служител без трудов договор

Солени глоби за работодател, наел служител без трудов договор

Парламентът обсъди на второ четене промените в Кодекса на труда

От Инспекцията по труда посочват, че контролът в селското стопанство е един от акцентите в дейността им, тъй като секторът е рисков както по отношение на изпълнението на трудовите правоотношения, така и на безопасността на труда.

От Агенцията съобщават, че той ще бъде особено засилен по време на целия активен земеделски сезон. Особено внимание при проверките в земеделието се обръща на законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост. Това може да става на всяко основание, което е регламентирано в Кодекса на труда.

Еднодневните договори са само един от начините за наемане на работната ръка, напомнят от ИА ГИТ. Този вид договори имат предимства както за работещите, така и за земеделските стопани. От една страна наетите не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд "Пенсии" и във фонд "Трудова злополука и професионална болест". От друга, стопаните, които са ги наели, нямат задължение да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

Приеха еднодневния трудов договор, махат задължителния график за отпуск

Приеха еднодневния трудов договор, махат задължителния график за отпуск

Единодушно приеха идеите на БСП

От май миналата година могат да бъдат заявявани образци на еднодневни трудови договори и за четири часа.

Инспекцията по труда работи за облекчаване на администрирането на еднодневните договори. Заявяването на образците на еднодневни трудови договори вече може да става онлайн по всяко време на денонощието, независимо от работното на администрацията. Възможно е и директно генериране на данни на вече наети от даден земеделски стопанин работници, чиито данни са вкарани в системата, изчисляване на дължими осигурителни вноски и др.