До 10 януари 2021 г. гражданите и бизнесът могат да заявяват безплатно електронни услуги, съобщават от Държавна агенция "Електронно управление".

Това може да се случи чрез Единния портал на ДАЕУ- www.egov.bg, като подписват заявленията си безплатно с електронни подписи на БОРИКА АД и "Евротръст Технолъджис" АД.

С КЕП-ове на двете компании ще се ползват услуги на всички централни, областни, общински и специализирани администрации, които са достъпни на Портала чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на е-услуги.

Подписването на заявленията е без такса и може да се извършва в платформите на дружествата - https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com.

От ДАЕУ съветват ползвателите на административни услуги да ги заявяват, заплащат и получават онлайн чрез Единния портал, за да се ограничи струпването на хора на гишетата.