Над 1,1 млн. обаждания е обработил Контактният център на Националния осигурителен институт от създаването си през 2012 г. до момента, сочи статистика на института за структурата на телефонните запитвания.

Най-много са обажданията (36%) по въпроси, свързани с паричните обезщетения за временна неработоспособност и майчинство.

Една пета от потребителите търсят информация за пенсиите, а 8% се интересуват от паричните обезщетения за безработица. Електронните услуги, които НОИ предлага, вълнуват други 5%, а останалите 31% звънят по различни други теми, сред които въпроси за програмата "Профилактика, рехабилитация и отдих", фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", осигуряване на самоосигуряващи се лица, трудови злополуки и професионални заболявания.

Статистиката обаче сочи, че най-малко една трета от запитванията са от компетенцията на други институции.

Контактният център е важна част от реалните действия за намаляване на административната тежест за осигурителите и осигурените лице.

Пример в тази посока е откриването на временна телефонна линия за информация във връзка с прекратяване на социалните пенсии за инвалидност и трансформацията им в нов вид финансова подкрепа, изплащана от Агенцията за социално подпомагане.