Европейската комисия прие решение, с което утвърждава като правно обвързващи предложени от Microsoft ангажименти за засилване на конкуренцията на пазара на уеб браузъри.

Ангажиментите са в отговор на опасения Комисията, че Microsoft може да е обвързал своя уеб браузър Internet Explorer с операционната система за персонални компютри Windows в нарушение на правилата на ЕС относно злоупотребата с господстващо положение на пазара.

Microsoft се ангажира да предложи на европейските потребители на Windows избор между различни уеб браузъри и да позволи на производителите и на потребителите на компютри възможността да деактивират Internet Explorer.

Днес Microsoft публикува също така обещание да направи много важни разкрития, свързани с оперативната съвместимост.

По думите на комисаря по конкуренцията Нели Крус милиони европейски потребители ще спечелят от това решение, като получат възможност свободно да избират кой уеб браузър да използват.

Този избор не само ще послужи за подобряване на работата с интернет в момента, но ще подейства и като стимул за това компаниите за уеб браузъри да бъдат иновативни и да предлагат на хората по-усъвършенствани браузъри в бъдеще."

Съгласно ангажиментите, одобрени от Комисията, в продължение на пет години в Европейското икономическо пространство Microsoft ще предостави възможност (чрез механизма Windows Update) на потребителите на Windows XP, Windows Vista и Windows 7 да избират посредством „екран за избор" кои уеб браузъри да инсталират в допълнение към Microsoft Internet Explorer или вместо него.

Ангажиментите предвиждат също така производителите на компютри да могат да инсталират конкурентни уеб браузъри, да ги активират като основни и да деактивират Internet Explorer.

Припомняме, предварителното становище на Комисията бе, че Microsoft нарушава конкуренцията като обвързва Internet Explorer с Windows. Това е така, тъй като по този начин Microsoft си осигурява изкуствено предимство при разпространението на своя продукт в повече от 90 на сто от персоналните компютри, без това да е свързано с качествата на продукта.

Освен това предварителното становище на Комисията бе, че това обвързване възпрепятства иновациите на пазара и създава изкуствени стимули за програмистите и доставчиците на съдържание да разработват своите продукти или уеб сайтове основно за Internet Explorer.