Нова анкета за името на националния домейн на кирилица е публикувана на уебсайта на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Целта на допитването е да се проучи нагласата на българските интернет потребители за име на домейна на България на кирилица.

МТИТС търси общественото мнение и за отхвърленото име „бг", за наличие на домейн на България на кирилица или за четири от най-предпочетените имена в първата анкета от декември 2009 година. Това са „бгр", българия", „бъл" и „бя".

Изборът на ново име се налага от отказа на Международната организация за интернет имената и адресите ICANN да регистрира символите „бг" за национален домейн на кирилица.

Причина за оценката на независимите експерти е визуалната прилика на предложението със съществуващи двубуквени домейни.

Въпреки широката обществена подкрепа в България за „бг" като най-харесваното съчетание от букви на кирилица, при оценката е взето предвид, че интернет имената са световен ресурс и играят важна роля за стабилността на глобалната мрежа.

Независимо от отказа, МТИТС има готовност да използва всички възможности за повторно заявяване на домейна „бг", ако допитването потвърди, че това е единственият приемлив избор за българското общество.