СвръхпроводимостЮжноафриканският физик Йохан Принс от университета в Претория обяви, че е успял да открие ново свръхпроводящо състояние на материята при стайна температура.

Той експериментирал с диаманти, в чиято кристална решетка са добавени атоми кислород, съобщи електронното издание CNews. Ученият се опитал да получи от полупроводника от n-тип т. нар. студен катод, който може да замени горещите катоди в електронно-лъчевите тръби.

Той твърди, че във вакуум върху повърхността на диаманта се образува тънък отрицателно зареден слой от електрони, а във вътрешността му – обеднен слой от положителни носители. Токът продължавал да протича, между диамантения анод и катод дори и в случая, когато в слоя няма разлика в потенциалите, тоест, не е приложено напрежение, което е и признака за наличие на свръхпроводимост.