Пътуванията на български граждани в чужбина през май 2019 г. са 762.1 хиляди, или с 4.6% над регистрираните през същия месец на миналата година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) относо пътуванията на българи в чужбина и посещения на чужденци в у нас през май 2019 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани е отчетено към: Италия - с 9.5%, Република Северна Македония - със 7.3%, Турция - с 6.5%, Румъния - с 5.6%, Гърция - с 3.4%, Германия - с 3.3%, и други. Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Австрия - с 6.8%, Полша - с 5%, Белгия - с 3.4%, Сърбия - с 0.3%, и други.

Една пета от българите не са почивали лятото повече от 10 години

Една пета от българите не са почивали лятото повече от 10 години

Гърция и Турция остават фаворити за лятна почивка в чужбина

Най-голям дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през май формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 39.1%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 33.5%, и със служебна цел - 27.4%.

През май най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към:

  • Гърция - 190.5 хил.;
  • Турция - 157 хил.;
  • Румъния - 61.3 хил.;
  • Република Северна Македония - 48.3 хил.;
  • Германия - 44.8 хил.;
  • Сърбия - 44.7 хил.;
  • Италия - 31.6 хил.;
  • Австрия - 24.2 хил.;
  • Обединеното кралство - 21.9 хил.;
  • Испания - 21.3 хиляди и други.
Снимка 431116

Източник: НСИ

Посещенията на чужденци в България през май 2019 г. са 946.7 хил., или с 0.9% повече в сравнение със същия месец година по-рано. Регистрирано е увеличение при пътуванията със следните цели: "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 2.1%, и "служебна" - с 1.7%, докато тези с цел "почивка и екскурзия" намаляват с 0.9%. Транзитните преминавания през страната са 26.9% (254.6 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през май, делът на гражданите от Европейския съюз е 62.7%, или с 0.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 14.1%, Австрия - с 6.7%, Гърция - с 2.9%, Полша - с 0.7%, Румъния - с 0.3%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Италия - със 17.2%, Германия - с 0.5%, Франция - с 0.5%, и други.

Българите пътуват по-малко тази година

Българите пътуват по-малко тази година

Пътуване в страната излиза около 200 лв. на лице. В чужбина - 550 лв.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" се увеличават с 3.3%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна - с 29.8%.

Преобладава делът на посещенията с други цели - 41.9%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 38.4%, и със служебна цел - 19.7%.

Най-много посещения в България през май 2019 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 264 хил., Гърция - 103.6 хил., Турция - 99 хил., Германия - 68.5 хил., Сърбия - 55.3 хил., Република Северна Македония - 43.0 хил., Обединеното кралство - 33.0 хил., Украйна - 32.2 хил., Руската федерация - 28.3 хил., Полша - 22 хиляди.

Снимка 431115

Източник: НСИ