Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация настоява за реформа относно състава и правилата на работа на Националния съвет по туризъм.

Според БХРА участието в Националния съвет по туризъм на представителите на сдруженията на хотелиерите в националните курорти, в които основно се прилага политиката на Министерството на туризма, трябва да е задължително.

Те считат, че трябва да се регламентира съставът на Националния съвет по туризъм според приноса на туристическите отрасли в държавния бюджет.

Тъй като Националният съвет по туризъм е най-висшият орган за управление в бранша, от Асоциацията искат да се получава пълна информация за неговата работата, понеже в момента в него участват ограничен брой представители на бранша.

От БХРА смятат, че е редно всички решения в пълнота да се качват на сайта на Министерството на туризма, за да бъдат информирани всички членове на браншовите организации и да могат да ползват информацията при необходимост

Според тях е необходимо да се вдигне нивото на Националния съвет по туризъм, като в него участват министри, а не зам.- министри. Това според организацията ще бъде полезно и за работата на НСТ, когато съгласуванията с отделните ведомства ще стават още по време на Съвета.