Туристическото изложение "Ваканция" се открива днес в Националния дворец на културата, информира money.bg. Новият председател на ДАТ Анелия Крушкова ще даде старт на изложението.

В рамките на изложението Държавната агенция по туризъм организира среща с представители на общинските администрации и неправителнствени организации по проблеми, отнасящи се до развитието на туризма.

На срещата ще бъдат представени предстоящите промени в Закона за туризма и Наредбата за категоризиране на средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения.

Представител на МРРБ ще представи Оперативна програма "Регионално развитие", където туризмът е залегнал като приоритет 3. От МЗГ ще представят Оперативна програма "Развитие на селските райони".

Изложението се организира от ПРИМ ЕКСПО със съдействието на Столична община, Съвет по туризъм - София, Държавна агенция по туризъм, Българска асоциация на туристическите агенции, Българска туристическа камара, Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация.