Американският федерален съд постанови децата мигранти, които са задържани в създадените от правителството центрове за настаняване, да бъдат освободени заради пандемията от коронавируса. Това трябва да стане до средата на юли, предаде CNN.

Децата трябва да бъдат поверени на грижите на техните родители, ако те са свободни от принудително изпълнение във връзка с имиграционната и митническата нормативна уредба.

Ако това не може да стане, за децата трябва да бъдат намерени подходящи варианти с помощта на спонсори или чрез други механизми. Целта е непълнолетните мигранти да бъдат в безопасни условия с оглед на разпространението на COVID-19.

Решенията трябва да бъдат вземани със съгласието на техните родители или настойници.