Унгария, Румъния и България регистрираха най-големия спад на икономиката за тримесечие от десетилетия заради пандемията от коронавирус, показва изнесената в трите държави статистика.

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2020 г. намалява с 11.7% в ЕС-27 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България намалява с 9.8%, съобщава НСИ.

През второто тримесечие на 2020 г. спрямо предходното тримесечие най-нисък спад отчитат Финландия - 3.2%, Литва - 5.1%, Дания - 7.4%, и Латвия - 7.5%.

Най-голям икономически спад според сезонно изгладените данни се наблюдава в Испания - 18.5%, Унгария - 14.5%, Португалия - 13.9%, и Франция - 13.8%.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват намаляване на равнището на БВП в ЕС-27 с 14.1%.

През второто тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-нисък спад отчитат Литва - 3.7%, Финландия - 5.2%, Полша - 7.9%, и България - 8.2%. Най-голям икономически спад според сезонно изгладените данни се наблюдава в Испания - 22.1%, Франция - 19.0%, Италия - 17.3%, и Португалия - 16.3%.

БВП на Унгария се сви с 14,5% през второто тримесечие в сравнение с първите три месеца на 2020 г. Това е най-голямото забавяне от края на комунистическата ера преди повече от три десетилетия.

Полша за първи път изпадна в рецесия от повече от 30 г.

Полша за първи път изпадна в рецесия от повече от 30 г.

Икономиката се сви с 8,9% през второто тримесечие на 2020 г.

Румъния отчете през второто тримесечие понижение от 12,3%, а България - 9,8%, което е най-голямото забавяне от икономическата криза през 1997 г.

През второто тримесечие на 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България намалява с 8,2% спрямо съответното тримесечие на предходната година и с 9,8% спрямо първото тримесечие на 2020 г.

В Унгария коронавирус кризата засегна услугите, както и индустрията, отбелязват от националната статистическа служба KSH. На годишна база спадът е от 13,6%, което е повече от прогнозата на икономистите.

Унгария прогнозира 3,0% забавяне на икономиката през 2020 г., докато Румъния очаква -3,8%, а България свиване от 7,0%.

Европейската комисия прогнозира икономиките на трите държави да се забавят с 6-7%.

В Румъния и България износът съответно падна с 18,0% и 23,4% през второто тримесечие.

Днес северната ни съседка обяви 14% увеличение на пенсиите от септември.

Междувременно пандемията не пожали и някои скандинавски държави, но въздействието върху Финландия е по-малко, докато Дания регистрира "историческо" забавяне.

БВП на Финландия се сви с 3,2% от април до юни в сравнение с предходните три месеца. В същото време Дания отчете спад от 7,4% на тримесечна база, което е най-голямото забавяне на икономиката на страната от началото на 90-те години, когато започва да води статистика по тримесечие.

НСИ отчита близо 6% берзаботица

НСИ отчита близо 6% берзаботица

Над 17% от безработните са с висше образование