Европейската комисия (ЕК) публикува набор от препоръки за засилване на сътрудничеството в ЕС в борбата срещу болестите, предотвратими чрез ваксинация. Това е отговор на призива на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в неговото обръщение за състоянието на Съюза 2017 г. да се предприемат действия, за да се подобри ваксинационното покритие и да се гарантира, че всеки в ЕС има достъп до ваксини.

Ваксините действат

Ваксините действат

Европейската имунизационна седмица отбелязваме от 23-29 април

Това съобщиха от пресслужбата на ЕК.

Комисарят по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Витянис Андрюкайтис заяви: Ваксинацията е една от най-ефикасните и икономически ефективни мерки в областта на общественото здраве, разработени през 20-и век. Като лекар смятам, че е разочароващо да виждаме как умират деца, защото хората не се ваксинират или се колебаят дали да се ваксинират, или защото не достигат ваксини. Националните граници не могат да спрат разпространението на инфекциозните болести. Ниският имунизационен статус на една държава - членка излага на риск здравето и безопасността на гражданите в целия ЕС. Сътрудничеството в тази област е в наш общ интерес. Да предпазим нашите деца, като ги ваксинираме!

Опасното говорене против ваксините

Опасното говорене против ваксините

В последните дни главният държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев настойчиво обяснява, че има условия за епидемия от морбили у нас. В това си начинание обаче той е неоправдано самотен.

Благодарение на ваксинацията всяка година между 1 и 3 милиона души продължават да живеят. Световната здравна организация прогнозира, че през следващото десетилетие ваксините ще спасят живота на още 25 милиона души. Въпреки това по данни на ECDC поради недостатъчно ваксинационно покритие в редица държави от ЕС са налице безпрецедентни взривове от морбили и в тях отново се появяват други болести, предотвратими чрез ваксинация и водещи до смърт на деца и възрастни в ЕС.

Предложението на Комисията е насочено към три основни стълба на действие:

1. преодоляване на колебанията относно ваксините и подобряване на ваксинационното покритие;

2. устойчиви политики за ваксинация в ЕС; 

3. координация и принос на ЕС към световното здравеопазване.

С предложението се отправя призив към Комисията и държавите членки да изпълнят 20 действия, сред които:

Само 3% от българите се ваксинират срещу грип

Само 3% от българите се ваксинират срещу грип

В други европейски страни ваксиналното покритие е между 70 и 80%.

 • - да се разработят и изпълнят национални и/или регионални планове за ваксинация до 2020 г., в т.ч. да се заложи цел за постигане на най-малко 95 % ваксинационно покритие за морбили;
 • - да се въведат рутинни проверки на ваксинационния статус и редовни възможности за ваксинация на различни етапи от живота, например в учебните заведения и на работните места;
 • - да се представят варианти за обща имунизационна карта, информацията от която може да бъде споделена по електронен път отвъд националните граници;
 • - да се създаде европейски информационен портал за ваксинациите до 2019 г., чрез който да се предоставя онлайн обективна, прозрачна и актуална информация относно предимствата и безопасността на ваксините;
 • - да се намалят рисковете от недостиг на ваксини чрез създаването на хранилище за данни на ЕС с информация за запасите и потребностите от ваксини, така че да се улесни доброволният обмен на информация за възможните доставки и недостига на някои основни ваксини;
 • - да се осигури необходимото обучение на всички здравни работници, така че те да са уверени при извършването на ваксинации, и да се преодолеят техните колебания;
 • - да се сформира своеобразна "Коалиция за ваксинациите", обединяваща европейските сдружения на здравните работници, както и съответните сдружения на учащите в тази област, която да се ангажира да предоставя на обществеността на вярна информация, да развенчава митове и да осигурява обмен на добри практики;
 • - да се създаде европейска система за информационен обмен, в която да се събират знанията и с чиято помощ да бъдат разработени насоки за основен имунизационен календар на ЕС до 2020 г., включващ дозировките и възрастите, които според държавите — членки на ЕС, могат да се приемат за общи за всички държави;
 • - да се засилят партньорствата и сътрудничеството в областта на ваксинацията с международните партньори.
  Франция задължава ваксинирането на деца от 2018 г.

  Франция задължава ваксинирането на деца от 2018 г.

  В държавата е задължителна тривалентната ваксина

По последни данни, събрани от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), броят на случаите на морбили продължава да расте в редица държави от ЕС и ЕИП. За 12-те месеца между 1 март 2017 г. и 28 февруари 2018 г. чрез Европейската система за наблюдение е докладвано за 14 813 случая на морбили. В 86 % от случаите, за които е налице информация за ваксинационния статус, лицата не са били ваксинирани. Освен това по оценки на ECDC всяка година най-малко 40 000 души умират от грип, което отчасти се дължи на ниското ваксинационно покритие.

Предложението на Комисията ще бъде обсъдено в рамките на Съвета с цел то да бъде прието до края на 2018 г. и да влезе в сила незабавно. След това на всеки три години Комисията ще докладва относно постигнатия напредък по изпълнението на препоръката. Освен това в рамките на цикъла State of Health in the EU (Състояние на здравеопазването в ЕС) Комисията ще изготвя доклад относно Доверието във ваксините в ЕС.

Германия планира глоби за родители, отказали да ваксинират децата си

Германия планира глоби за родители, отказали да ваксинират децата си

Затягане на законодателството заради епидемията от морбили.

Препоръките на Комисията относно болестите, предотвратими чрез ваксинация, черпят от редица съществуващи политики и проекти на ЕС в областта на ваксинацията. Сред тях са Препоръката на Съвета относно ваксинирането срещу сезонен грип от 2009 г.,

Децата в Италия ще се ваксинират задължително срещу 12 болести

Децата в Италия ще се ваксинират задължително срещу 12 болести

При отказ родителите ще бъдат глобявани...

Споразумението за съвместно възлагане на обществени поръчки, създадено по силата на Решение № 1082/2013/ЕС за сериозните трансгранични заплахи за здравето, и Съвместното действие за ваксинация, което е съфинансирано от здравната програма за периода 2014—2020 г. и чието изпълнение ще започне през идните месеци, като наред с други въпроси неговата цел е да спомогне за преодоляването на колебанията относно ваксините.

Ваксините – пазят или тровят?

Ваксините – пазят или тровят?

Има хора, които отказват да ваксинират своите деца...